Ładuję...

Regulamin

Tre┼Ť─ç regulaminu

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU DO OPTYMALIZACJI I ZAMÓWIE┼â eRozrys

Sonea sp. z o.o.

 

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE,

               WST─śP

1.1.        System internetowy optymalizacji i zamówie┼ä p┼éyt , który dzia┼éa pod adresem firmy Sonea sp. z o.o. (zwanym dalej eRozrys) ,  jest w┼éasno┼Ťci─ů  Sonea sp.z o.o.

1.2.        Regulamin okre┼Ťla zasady realizowania us┼éug w systemie internetowym eRozrys                 Sonea  sp. z o.o.

 

2.         ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

 

2.1.        System internetowy optymalizacji i zamówie┼ä eRozrys, s┼éu┼╝y do dokonywania zakupu us┼éugi ci─Öcia i okleinowania p┼éyt meblowych wraz z materia┼éami podlegaj─ůcymi obróbce,  przeznaczonymi  dla szeroko rozumianej bran┼╝y stolarskiej.

2.2.        Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys zarezerwowane jest wy┼é─ůcznie dla osób prawnych i spó┼éek prawa handlowego prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w bran┼╝y stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawid┼éowe wype┼énienie formularza zamówienia przez osoby wcze┼Ťniej zarejestrowane w systemie eRozrys i przes┼éanie zamówienia.

2.3.        Z┼éo┼╝enie zlecenia optymalizacji jest ka┼╝dorazowo potwierdzane drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej wykorzystuj─ůcej adres e-mail widniej─ůcy w koncie Klienta.

2.4.        Klient ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za zlecenia wprowadzane za po┼Ťrednictwem jego konta oraz zobowi─ůzuje si─Ö do pokrycia kosztów zwi─ůzanych z ich realizacj─ů.

2.5.        Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materia┼é (p┼éyta meblowa), wybrane obrze┼╝e (okleina) i jej parametry, wymiary d┼éugo┼Ťci i szeroko┼Ťci formatki meblowej, ilo┼Ť─ç formatek meblowych, zgodno┼Ť─ç z us┼éojeniem, wskazanie kraw─Ödzi do okleinowania obrze┼╝em.  Klient nie dokonuje ┼╝adnych modyfikacji wprowadzonych danych w ca┼éym cyklu obs┼éugi zlecenia.

2.6.        Zarejestrowany klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonywania nieograniczonej, bezp┼éatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys, s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie do finalnego z┼éo┼╝enia zamówienia na us┼éug─Ö ci─Öcia i okleinowania p┼éyt meblowych w firmie Sonea sp. z o.o.     

2.7.        Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje s─ů rejestrowane i mog─ů by─ç w ka┼╝dym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys.

2.8.        W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadz─ů do zawarcia umowy sprzeda┼╝y, administrator ma prawo czasowego cofni─Öcia u┼╝ytkownikowi dost─Öpu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyja┼Ťnienia braku sk┼éadania zlece┼ä, b─ůd┼║ te┼╝ trwa┼éego usuni─Öcia konta klienta w systemie.

2.9.        Przyj─Öcie przez system internetowy eRozrys ka┼╝dego z┼éo┼╝onego zamówienia jest potwierdzane drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem e-maili wykorzystuj─ůcych adres e-mail widniej─ůcy w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzeda┼╝y dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta

2.10.      Zamawiaj─ůcy mo┼╝e wprowadzi─ç ewentualne korekty do zamówienia wy┼é─ůcznie do momentu jego akceptacji  poprzez dokonywanie kolejnych, bezp┼éatnych optymalizacji.

2.11.      Sk┼éadaj─ůc zamówienie, Klient o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu systemu internetowego eRozrys i akceptuje jego postanowienia

2.12.     Sonea sp. z o.o., zastrzega sobie prawo odrzucenia b┼é─Ödnie lub cz─Ö┼Ťciowo wype┼énionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdze┼ä wadliwie z┼éo┼╝onego zamówienia.

2.13.      Sonea.sp. z o.o. do ka┼╝dego zamówienia, wystawia dokument sprzeda┼╝y, którym jest  lub paragon  lub faktura VAT.

2.14.      Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, ┼╝e towar jest dost─Öpny w magazynie lub u dostawców p┼éyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedost─Öpno┼Ťci cz─Ö┼Ťci towarów obj─Ötych zamówieniem Klient b─Ödzie poinformowany o statusie zamówienia co umo┼╝liwi mu podj─Öcie decyzji o np. cz─Ö┼Ťciowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

 

3.         WARUNKI ZAP┼üATY I DOSTAWY TOWARÓW

 

3.1.        Klient ma prawo wybra─ç jedn─ů z nast─Öpuj─ůcych form zap┼éaty zamówionego towaru:

a)            Przelewem na rachunek bankowy:

b)           Osobi┼Ťcie w kasie Sonea sp. z o.o. przy odbiorze towaru

 

W przypadku dokonywania p┼éatno┼Ťci przelewem, warunki dokonania tej p┼éatno┼Ťci zostan─ů ustalone indywidualnie mi─Ödzy Klientem a sprzedawc─ů

3.2.        W potwierdzeniu z┼éo┼╝onego zamówienia klient wskazuje na jedn─ů z nast─Öpuj─ůcych form dostawy zamówionego towaru:

a)            odbiór osobisty

b)           dostawa za po┼Ťrednictwem transportu firmowego

 

3.3.        Sonea sp. z o.o. stara─ç si─Ö b─Ödzie realizowa─ç zamówienia najpó┼║niej w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia zamówienia Klienta zastrze┼╝eniem pkt 2.14 jednak termin ten mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu w przypadku du┼╝ej ilo┼Ťci zamówie┼ä o czym klient zostanie bezzw┼éocznie poinformowany.

3.4.        W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodno┼Ťci otrzymanego towaru z zamówieniem. Je┼╝eli  towar jest inny ni┼╝ zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówi─ç odbioru produktu i z┼éo┼╝y─ç protokó┼é reklamacji u uprawnionego pracownika.Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilo┼Ťciowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie b─Öd─ů uwzgl─Ödniane.

3.5.        Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt okre┼Ťlony jest w opisie produktu.

3.6.        W celu usprawnienia procesu realizacji zlece┼ä w systemie internetowym eRozrys. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys  ka┼╝dy Klient b─Ödzie otrzymywa┼é na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomo┼Ťci dotycz─ůce zamawianych przez niego produktów.

3.7.      Sonea sp. z o.o. jako sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, je┼╝eli podmiot zamawiaj─ůcy  posiada przeterminowane p┼éatno┼Ťci, w takim przypadku klient otrzyma informacje zwrotn─ů na podany adres mailowy.

 

4.         REKLAMACJE I GWARANCJE

 

4.1.        Je┼╝eli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to mo┼╝e skorzysta─ç ze ┼Ťwiadcze┼ä gwarancyjnych. Wady Klient powinien zg┼éosi─ç niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ nast─Öpnego  dnia po  odbiorze towaru. 

4.2.        W przypadku stwierdzenia uszkodze┼ä mechanicznych, powsta┼éych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpo┼Ťrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczy─ç przedmiot zlecenia na adres firmy  widniej─ůcy na fakturze.

4.3.        Do reklamowanego towaru nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dokument zakupu oraz wype┼éniony druk reklamacyjny znajduj─ůcy si─Ö w siedzibie firmy lub na stronie internetowej www.sonea.pl

4.4.        Reklamacje rozpatrywane s─ů najpó┼║niej w ci─ůgu 14 dni roboczych od daty otrzymania w siedzibie firmy  reklamowanego produktu i zg┼éoszenia reklamacyjnego wskazuj─ůcego na konkretne wady produktu.

4.5.        W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pe┼énowarto┼Ťciowy, a je┼Ťli b─Ödzie to ju┼╝ niemo┼╝liwe (na przyk┼éad z powodu wyczerpania towaru) Sonea sp. z o.o. zwróci Klientowi równowarto┼Ť─ç ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawiera─ç opis wady towaru oraz dzie┼ä powstania wady.

 

5.         POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

 

Sonea sp z o.o zastrzega sobie prawo do:

a)            zmiany cen oraz ilo┼Ťci towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys. w ci─ůgu dnia,

b)           wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys,

c)            wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys,

przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych

d)          akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z  wyra┼╝eniem zgody na otrzymywanie tre┼Ťci reklamowych  na adres mailowy wskazany przy rejestracji

© neronIT Sp. z o.o. wszystkie prawa zastrze┼╝one